Pivot tabele u Excel-u

Gold level

Published on 9/16/2013

Learning objectives

  • Usvajanje teorijskih i praktičnih znanja neophodnih za izradu i analizu pomoću pivot tabela
  • Upoznavanje sa naprednim tehnikama u Excel-u
  • Podsticanje timskog rada i saradnje medju učenicima
Created for

Ages 14 - 18

Subject

Computer Science

21st Century Skills

Collaboration

Communication

Knowledge building & critical thinking

ICT for learning

Problem solving & innovation (creativity)

Student self-assessment

Required hardware

PC

Instructional approach

Project based learning (PBL)

Learning activity details

Exce sadrži mnoge korisne alatke za analizu podataka. Najkorisnije medju njima su izvedene tabele (engl. pivot table) koje pružaju drugačiji uvid u podatke. To su dinamičke tabele sa objedinjenim podacima iz baze podataka ili sa liste. Mogu da posluže za definisanje učestalosti pojave vrednosti, kao i za tabelarno prikazivanje više vrsta (dimenzija) podataka. Pored toga, u njima se medjuzbirovi prikazuju na bilo kom nivou detaljnosti.
Proces objedinjavanja informacija u bazi podataka predstavlja praktično proces odgovaranja na pitanja. Evo nekih primera vezanih za bazu podataka jedne banke:
- Koliki je iznos depozita u svakoj filijali, po vrstama računa?
- Koliko računa je otvoreno u svakoj filijali?
- Koliki je odnos depozita po vrstama računa?
- Kako svaka filijala stoji u odnosu na ostale?
Izvedena tabela prikazuje podatke u obliku tabele sa zaglavljima koja se prenose s jedne ose na drugu i ističu različite odnose medju podacima.
Izvedena tabela nije statički objekat. Možemo da nastavimo da je menjamo, sve dok ne postane onakva kakvu želimo. U izuvedenoj tabeli ne postoje formule. Svaki put kada nešto promenimo, Excel ponovo izračunava vrednostiu izvedenoj tabeli. Preračunavanje može potrajati ako je izvorna baza podataka velika, dok je za manje baze praktično trenutno. Kada izmenimo izvorne podatke, Excel ne ažurira izvedenu tabelu automatski. To moramo da uradimo sami (Data/Refresh Data).
Kada napravimo izvedenu tabelu, Excel je automatski formatira,ali to možemo i da promenimo. Takodje, postoji mogućnost grupisanja stavki
Već je rečeno da izvedena tabela predstavlja posebnu vrstu područja na radnom listu i u nju ne možemo da ubacujemo redove i kolone. To znači da ne možemo da ubacimo ni formule kojima bismo nešto računali sa podacima iz izvedene tabele. Medjutim, u izvedenoj tabeli možemo da napravimo izračunato polje - polje u kome se proračun obavlja na osnovu drugih polja.
Za mnoge ljude, dijagrami, ili grafikoni predstavljaju osnovnu funkciju programa za tabelarna izračunavanja. To je grafičko sredstvo koje podatke čini razumljivijim. U Excelovoj terminologiji, dijagram koji je povezan sa izvedenom tabelom naziva se izvedeni dijagram (engl. Pivot Chart Report). Pomoću čarobnjaka za izvedene tabele možemo istovremeno da napravimo i tabelu i dijagram koji je snjom povezan, pri čemu koristimo tehnike prevlačenja i spuštanja polja, bilo na dijagram, bilo na tabelu.

U ovom radu videćete način izrade pivot tabela i njihovu analizu, sa različitih aspekata. POGLEDAJTE PRILOŽENI DOKUMENT!

Supporting resources

Sign in to view or download resources
Why do I need to sign in? Microsoft respects your privacy. A global community, the Microsoft Educator Network asks you to sign in to participate in discussions, access free technology tools, download thousands of learning activies, take online learning or connect with colleague.

Comments (0)

Sign in to view or post comments
Why do I need to sign in? Microsoft respects your privacy. A global community, the Microsoft Educator Network asks you to sign in to participate in discussions, access free technology tools, download thousands of learning activities, take online learning or connect with colleagues.